SkatteFUNN - gir skattefradrag på dine forsknings- og utviklingsprosjekter

La vår erfaring og kompetanse skape den beste søknaden for din bedrift. Vi har 98% suksessrate på innsendte søknader til markedets beste betingelser.  

Vi håndterer alt av rapportering og oppfølging helt kostnadsfritt.

Ønsker du å bli kontaktet?

Søknadsfrist: løpende / 1. september

Mottar du ikke støtte - krever vi ingen honorarer


Vi har hatt gleden av å jobbe med mange ulike bedrifter. Dette sier de om oss! 


We have an excellent co-operation with Moltres, and their contribution has been of great value to us. Thanks to Moltres, Telio has received approximately MNOK 12 in grants (from VERDIKT and SkatteFUNN)

- Alan Duric, Telio AS

Moltres har bidratt til at Tool-Tech har oppnådd støtte fra SkatteFUNN, MAROFF, Eurostar, det regionale forskningsfondet Vestlandet (RFF) og fra den Fransk Norske Stiftelsen (to ganger). 

 - Magne Rød - Tool Tech AS

De støtteordningene vi nå har fått, hadde ikke blitt søkt på en gang uten Moltres sin innsats. Vi har fått midler fra Miljøteknologiordningen, Oslofjordfondet - RFF (to ganger) og fra SkatteFUNN.

- Finn Limseth – NODIN Innovation AS


Vår brede kompetanse og erfaring gjør at vi kan tilby støtte gjennom hele prosessen fra å avdekke mulighetsrom til søknadsskriving og rapportering - alt til markedets beste betingelser og topp kvalitet.

Kontakt oss for en uforpliktende prat. Vi vil kunne avklarer om din bedrift kan søke SkatteFUNN eller om det eksisterer andre muligheter for deres bedrift.